เปิดแล้วจ้า!! 7-ELEVEN สาขา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เปิดแล้วจ้า!! 7-ELEVEN สาขา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

4 ส.ค. 66 435

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ และคุณอุมาพร หีมหมัด ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และพนักงาน 7-ELEVEN  ร่วมเปิดร้านอิ่มสะดวก 7-ELEVEN   สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง