นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเวทีโชว์งานวิจัยบน Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเวทีโชว์งานวิจัยบน Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

7 ส.ค. 66 293

ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก บนเวที Highlight Stage ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์