นิสิต ม.ทักษิณ คว้าตั๋ว 3 ใบ สู่การฝึกเป็น CEO ระดับโลก

นิสิต ม.ทักษิณ คว้าตั๋ว 3 ใบ สู่การฝึกเป็น CEO ระดับโลก

8 ส.ค. 66 301

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 

1. นายไดโนเสาร์ พันธฤทธิ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

2. นายกิตติพงศ์ แก้วขอมดี นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ

3. นายธนวชร หนูแสง  นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจ

ภายใต้โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program)  นิสิตทั้ง 3 คน เป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ที่ผ่านกระบวนการอบรมและคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง 35 คน 
ภายใต้การดูและของ T-SEDA (ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่) อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. นายไดโนเสาร์ พันธฤทธิ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

2. นายกิตติพงศ์ แก้วขอมดี นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ

3. นายธนวชร หนูแสง  นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจ


.