นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรีญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ASIAROPE 2023

นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรีญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ASIAROPE 2023

9 ส.ค. 66 740

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเหรีญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ASIAROPE 2023

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ASIAROPE 2023 เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการแข่งขันระดับโลก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเอเชียและยุโรป โดย META Knowledge