UMDC ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย ต่อยอดสู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ

UMDC ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย ต่อยอดสู่คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ

9 ส.ค. 66 328

     วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UMDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ และกิจการอื่นๆ ระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566..

 

ภาพ/ข่าว UMDC