ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 18 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 18 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

18 พ.ย. 66 47

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางไป Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 18 จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

พร้อมร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน มาเป็นองค์ประธานในพิธี ฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ Dewan IImu, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย โดยทางมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และเจริญสัมพันธไมตรีร่วมกัน