ต้อนรับเด็ก 67 สู่ม.ทักษิณพัทลุง กับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ต้อนรับเด็ก 67 สู่ม.ทักษิณพัทลุง กับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

11 มิ.ย. 67 180

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนิสิตใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยมีการ แนะนำหน่วยงานต่างๆ เช่น  แนะนำบริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนนิสิต แนะนำการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   

อีกทั้งกิจกรรมนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้นิสิตใหม่ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ร่วมรั้วมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายของวัน นิสิตยังได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมคณะ ด้วยกิจกรรมรับเพื่อนใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งเรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสร้างความประทับใจให้แก่นิสิตใหม่อย่างมาก

 

....................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ


#tsufreshy
#เด็กใหม่67
#wetsu
#tsu
#มหาวิทยาลัยทักษิณ