ม.ทักษิณ ขึ้นเวทีความมุ่งมั่นเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ในงานประชุมนานาชาติ (Global Sustainable Development Congress: GSDC)

ม.ทักษิณ ขึ้นเวทีความมุ่งมั่นเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ในงานประชุมนานาชาติ (Global Sustainable Development Congress: GSDC)

12 มิ.ย. 67 219

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Communicating SDG impacts” งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Development Congress: GSDC) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการเสวนาดังกล่าว รศ.ดร.สมัคร ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งองค์กรต่อการเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน งานประชุมครั้งนี้ จัดร่วมโดย Times Higher Education และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   

.........................

Today (June 12, 2024), Associate Professor Dr. Samak Kaewsuksaeng, Vice President for Research and Innovation, Thaksin University, took part in a panel discussion entitled "Communicating SDG Impacts" at the Global Sustainable Development Congress (GSDC) held at the Queen Sirikit National Convention Center, which was co-organized by Times Higher Education and the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation. During the panel discussion, Assoc. Prof. Dr. Samak spoke about Thaksin University's institution-wide commitment towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), encompassing both its curriculum and operations.

 

...................................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#THEImpackRanking #SDGs #TimesHigherEducation #SDGs #TSU #ThaksinUniversity #GSDCongress