Tea Talk เช็คอิน ถิ่นวสก. Health ยกกำลัง 2 - Turning all Lives สนุกกับทุกจังหวะชีวิตด้วยสุขภาพกำลังสอง

Tea Talk เช็คอิน ถิ่นวสก. Health ยกกำลัง 2 - Turning all Lives สนุกกับทุกจังหวะชีวิตด้วยสุขภาพกำลังสอง

13 มิ.ย. 67 179

ถึงคิวของชาวคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม " จิบน้ำชา TEA TALK " ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ในวันนี้ (วันที่ 13 มิถุนายน 2567) เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ โถงชั้น 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ซึ่งมาในธีม “ Health ยกกำลัง 2 - Turning all Lives สนุกกับทุกจังหวะชีวิตด้วยสุขภาพกำลังสอง ”

ในการนี้ เจ้าภาพ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขึ้นกล่าวต้อนรับ พร้อมกับอัพเดทความคืบหน้าภายในคณะ นอกจากนี้สมาชิกชาววสก.ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อสุขภาพในหลากหลายประเภท สำหรับผู้สนใจให้เลือกสรรอีกด้วย

      

ซึ่งกิจกรรม  Tea Talk กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ ให้ผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงาน ในวิทยาเขตพัทลุง รวมถึงยังเป็นช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ

 

………………………………………………

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#TEATALK  #คณะวสก #คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา #เสวนา  #จิบน้ำชา  #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ