มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประเพณีทำบุญพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้ปู่เลียบ

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประเพณีทำบุญพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้ปู่เลียบ

13 มิ.ย. 67 288

“ปู่เลียบ” จัดเป็นความเชื่อท้องถิ่นของผู้คนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเมื่อศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ พบว่า ในพื้นที่บริเวณเขารูปช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูง เนื่องด้วยพื้นที่ในบริเวณนี้เดิมทีเป็นชุมชนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งในบริเวณชุมชน ปรากฏมีต้นเลียบขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ แต่ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2511 มีการก่อสร้างสถานศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ขึ้นในบริเวณนี้ จึงทำให้ชุนชนบางส่วนต้องย้ายออกไป มีเพียงส่วนน้อยที่ยังปักหลักอยู่ร่วมกับสถานศึกษา  ประกอบกับข้อมูลจาก ดร. อุทัย เอกสะพัง อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้กล่าวถึง "ปู่เลียบ" ไว้ว่า ปู่เลียบคือ พระภูมิเจ้าที่ประจำอยู่ต้นไม้เลียบ  เป็นความเชื่อของคนท้องถิ่น ต้นไม้นี้มีอายุหลายร้อยปีมีมาก่อนตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งภาษาพระอาจใช้เรียกปู่เลียบในนาม "รุกขเทวดา"  คือจิตวิญญาณอยู่ประจำต้นไม้ (https://www.gotoknow.org/posts/646738)  จึงเป็นที่มาของการเคารพบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล

   

 

ซึ่งทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดจัดพิธีทำบุญพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้ปู่เลียบ สำหรับปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน  2567 ณ ลานปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ  ด้านหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี

   

สำหรับพิธีประกอบด้วย การเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูป การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดธูปเทียนหน้าพระพรหม  พิธีผูกผ้าแพรเงินแพรทองและผ้า 7 สี ต้นเลียบ พิธีเซ่นไหว้ปู่เลียบ  และการแสดงมโนราห์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  การสวดมนต์ไหว้พระ  ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล  เป็นอันเสร็จพิธี

    พิธีกรรมดังกล่าวนอกจากจะเสริมความเป็นศิริมงคลแล้ว ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้มีพื้นที่สำหรับร่วมบุญกุศล และพบปะสังสรรค์ สร้างพลังสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย...

    

     

     

 

...............................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

#ทำบุญปู่เลียบ #ผูกผ้าเจ็ดสี #ปู่เลียบ #ต้นไม้อายุ100ปี  #TSUNEWS #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม