ขอแสดงความยินดีกับ ปีแรกของมหาวิทยาลัยทักษิณในการเข้าร่วมจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024 ติดอันดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ขอแสดงความยินดีกับ ปีแรกของมหาวิทยาลัยทักษิณในการเข้าร่วมจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024 ติดอันดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

13 มิ.ย. 67 180

THE Impact Rankings 2024 ติดอันดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการจัดอันดับ 801+ ระดับโลกจาก ทั้งหมด 1,963 สถาบัน

และอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศ จากทั้งหมด 77 สถาบัน  

สำหรับการจัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้านระดับโลกคือ

SDG 7: Affordable and Clean Energy อันดับ 101-200

SDG 2: Zero Hunger อันดับ 301-400

SDG 6: Clean Water and Sanitation อันดับ 401-600

SDG 12: Responsible Consumption and Production อันดับ 401-600 

เข้าถึงอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings...

#THEImpactRanking #SDGs #Sustainability

#TSU #Newlyranking #ThaksinUnivertsity