ปทุมมา พามาเจอกัน ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปด้วยกันเราชาว TSU

ปทุมมา พามาเจอกัน ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปด้วยกันเราชาว TSU

14 มิ.ย. 67 196

วันนี้ (ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567) เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุกรรมดอกปทุมมา สู่พืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว ขึ้นบรรยายและให้ความรู้เรื่องเทคนิคการจำแนกชนิดพันธุ์และกรรมวิธีการปลูกดอกปทุมมาแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตดอกเพื่อยกระดับเป็น พืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง และยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกของจังหวัดพัทลุง รวมถึงได้จัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์พันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยทักษิณ และพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯอีกด้วย

      

 นอกจากความรู้ที่ได้รับในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้มีส่วนร่วมในการปลูกดอกปทุมมา บริเวณแปลงสาธิตหน้าคณะ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มเอม กิจกรรมสุดท้ายก่อนจบงานที่ขาดไม่ได้คือการถ่ายภาพเก็บความประทับใจร่วมกันและรอวันที่ดอกปทุมมาจะผลิบานต้อนรับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

   

 

..............................................................

ภาพ/เรียบเรียงข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

#ดอกปทุมมา #tsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน #อนุรักษ์ #ดอกไม้