TSU YOUNG COMMUNICATORS  พลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ม.ทักษิณ ปั้นนิสิตรุกสื่อออนไลน์

TSU YOUNG COMMUNICATORS พลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ม.ทักษิณ ปั้นนิสิตรุกสื่อออนไลน์

19 มิ.ย. 67 295

“TSU YOUNG COMMUNICATORS : พลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”  ม.ทักษิณ ปั้นนิสิต รุกสื่อออนไลน์ ขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย  

คอนเทนต์ (Content) คือสารหรือข้อมูลที่แบรนด์หรือธุรกิจใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตลาดดิจิทัล  คอนเทนต์มีความสำคัญมากในการดึงดูดผู้ชมในยุคดิจิทัล  ปัจจุบันผู้คนถูกป้อนด้วยข้อมูลและคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง การสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่โดดเด่นกว่าที่เคยเป็นมามีความสำคัญมากสำหรับงานด้านการข่าว วิธีการเรียนรู้แนวทางการผลิตคอนเทนต์จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตข่าวโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ บมจ.อสมท จะช่วยสนับสนุนให้นิสิต และบุคลากรมีแนวทางสำหรับการคิดคอนเทนต์ใหม่ ๆ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารองค์กร นอกจากนี้คอนเทนต์มีบทบาทในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะช่วยส่งเสริมการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าติดตาม การผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ การวางแผน และความเป็นแบรนด์ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนนิสิตให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดอบรมโครงการ “TSU YOUNG COMMUNICATORS : พลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 โดยนิสิตที่เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการคิดคอนเทนต์งานด้านการข่าวกับวิทยากรด้านงานข่าวและสื่อสารองค์กรระดับประเทศ

  

คุณติชิลา พุทธะสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร” พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานข่าว  การนำเสนอข่าว เทคนิคการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ และแนะนำนิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานด้านการข่าวในยุคดิสรัปชั่น เพื่อเคลื่อนเปลี่ยนสู่การนำเสนอข่าวแนวใหม่ แปลก แหวกแนว ณ ห้องประชุม 18310  ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567  โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเข้าร่วมกว่า 30 คน ส่วนการอบรมครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567  โดยคุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.อสมท จะมาบรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์หาคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน”

........................

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSU_YOUNG_COMMUNICATORS  #คอนเทนต์ #งานสื่อสารองค์กร  #TSUNEWS  #มหาวิทยาทักษิณเพื่อสังคม