คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20 มิ.ย. 67 188

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 

.....................

ภาพ/ข่าว :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#ถวายพระพร  #ร.10  #องค์การนิสิต   #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ