การวิเคราะห์หาคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน   ม.ทักษิณ พุ่งเป้านิสิตผลิตคอนเทนต์รุกงานสื่อสารองค์กร

การวิเคราะห์หาคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน ม.ทักษิณ พุ่งเป้านิสิตผลิตคอนเทนต์รุกงานสื่อสารองค์กร

21 มิ.ย. 67 225

งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนนิสิตให้มีส่วนร่วมในงานสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดอบรมโครงการ “TSU YOUNG COMMUNICATORS : พลังการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยนิสิตที่เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการคิดคอนเทนต์งานด้านการข่าวกับวิทยากรด้านงานข่าวและการสื่อสารองค์กรระดับประเทศ

  

คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  หรือที่รู้จักในนาม บมจ. อสมท  บรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์หาคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน” ด้วยประสบการณ์ด้านงานข่าว และการคลุกคลีในแวดวงการสื่อสารองค์กร ที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กว่า 30 ปี  มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแนะนำเทคนิคการผลิตคอนเทนต์โดยพิจารณาจาก 3 E ( Emotion-อารมณ์ / Experience- ประสบการณ์ / Engagement-การมีส่วนร่วม) ภายใต้แนวคิด Start with WHY…  ด้วยการพิจารณาคุณค่าของข่าวจากคุณสมบัติ  ดี...ดีต่อมหาวิทยาลัยและกลุ่มเป้ามาย เด่น...พิเศษ/น่าสนใจ ด่วน...ใหม่/อยู่ในกระแส 

 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานข่าว เทคนิคการเลือกประเด็นข่าว เทคนิคการผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจ โดนใจกลุ่มเป้าหมาย และการสร้าง Storytelling ซึ่งได้แนะนำนิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานด้านการข่าวในยุคดิจิทัล เพื่อเคลื่อนเปลี่ยนสู่การนำเสนอข่าวแนวใหม่ แปลก แหวกแนว น่าสนใจ และตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 18310  ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 

.......................................

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#TSU_YOUNG_COMMUNICATORS  #คอนเทนต์   #บมจ.อสมท.  #ไทยพีบีเอส   #งานสื่อสารองค์กร  #TSUNEWS  #มหาวิทยาทักษิณเพื่อสังคม