ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

21 ก.ค. 65 1763

ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

https://www.youtube.com/watch?v=UddbJG-D3K4&t=27s