จากรักสู่ศิลปะระดับโลก / มโนราห์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

21 ก.ค. 65 2265

 

 จากรักสู่ศิลปะระดับโลก / มโนราห์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)