ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

11 ก.ย. 66 - 12 ต.ค. 66 454
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   
     •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร