ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 10 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

12 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66 563

ประกาศ