ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

18 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 534
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :   
     •  ตำแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  4 ตุลาคม 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร