ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

20 ก.ย. 66 - 6 ต.ค. 66 782

ประกาศ