ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 14 อัตรา

24 ก.ย. 66 - 9 ต.ค. 66 3150

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา  สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา  สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา  สังกัดสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
1.5 ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 2  อัตรา  สังกัดฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา  สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1.7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา  สังกัดฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.8 ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 2  อัตรา  สังกัดฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 2  อัตรา  สังกัดงานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.10 ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 2  อัตรา  สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  

2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  9 ตุลาคม 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร