ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วุฒิต่ำกว่าปริญญา จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

26 ก.ย. 66 - 11 ต.ค. 66 526

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา 
- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  11 ตุลาคม 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร