ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา

27 ก.ย. 66 - 12 ต.ค. 66 881
 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1.1  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน   คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา   สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1.2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน   คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา    สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.3  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน   คุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1  อัตรา    ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย   
2. กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2566  สมัครออนไลน์ https://ejob.tsu.ac.th/ 
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7431-7600 ต่อ 7222

 ประกาศ

 ใบสมัคร

 ใบสมัคร