ประกาศ การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

7 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 582

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าเหมาพื้นที่ประกอบกิจการตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้บริการแกนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลด