ประกาศ แจ้งแนวปฏิบัติในช่วงงดการเรียนการสอนและการสอบ
วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค.63 / อ่าน 2447  / 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์