แนวปฏิบัติการให้รับบริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ประกาศข่าว : 27 มี.ค.63 / อ่าน 582  /  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์