วันที่ประกาศข่าว : 27 มี.ค. 63 / อ่าน 2134  / 
 

 

 รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์