มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 เอากำลังใจของเรามาต่อกัน ส่งเป็นบทเพลงถึงทุกคนแทนความห่วงใย
วันที่ประกาศข่าว : 30 มี.ค.63 / อ่าน 2680  / เอากำลังใจของเรามาต่อกัน ส่งเป็นบทเพลงถึงทุกคนแทนความห่วงใย

เพลง กำลังใจต่อกัน 
(หัวใจข้ามฝ่า covid19)

.........................................

ทุกเช้าที่ตื่นลืมตา
ชีวิตยังมีความหวัง
ขอ ขอเพียงเรา ร่วมมือกัน
ขอ ขอให้เราได้ร่วมใจ

ช่วยกันให้ความร่วมมือ
เพื่อผ่อนแรงเหล่าดวงใจผู้เสียสละปราบเชื้อร้าย
จะได้จางหาย ด้วยพลังของผองเรา

ให้โควิดโรคร้ายจงหมดไป
เราชาวไทยสดใสเบิกบาน
จับมือกัน จับมือกันไว้ สร้างความมั่นใจ
โควิด โรคร้ายให้ผ่านไป
เราช่วยเป็นกำลังใจต่อกัน
เราจะฝ่าทะเลทุกข์ ลุกข้ามไปด้วยกัน
ด้วยหัวใจ เป็นหนึ่งเดียว

กี่ครั้งที่นาฬิกาส่งเสียงบอกเวลา
อีกนานเท่าไรเรามั่นใจ
วันที่สวยงามกลับมาอีกครั้ง
ช่วยกันให้ความร่วมมือ ป้องกันประเทศไทย
สร้างภูมิคุ้มกันปราบเชื้อร้ายจะได้จางหาย
ด้วยพลังของผองเรา

ให้โควิด โรคร้ายจงหมดไป
เราชาวไทยสดใสเบิกบาน
จับมือกัน จับมือกันไว้ สร้างความมั่นใจ
โควิด โรคร้ายให้ผ่านไป
เราช่วยเป็นกำลังใจต่อกัน
เราจะฝ่าทะเลทุกข์ ลุกข้ามไปด้วยกัน
ด้วยหัวใจ

ให้โควิด โรคร้าย จงหมดไป
เราชาวไทยสดใสเบิกบาน
จับมือกัน จับมือกันไว้ สร้างความมั่นใจ

โควิด โรคร้ายให้ผ่านไป
เราช่วยเป็นกำลังใจต่อกัน
เราจะฝ่าทะเลทุกข์ ลุกข้ามไปด้วยกัน
ด้วยหัวใจ เป็นหนึ่งเดียว

ร่วมแรงทุกจิต ร่วมคิดฝ่าฟัน
ปราบเชื้อร้ายด้วยหัวใจ
ที่เป็นหนึ่งเดียว

....................

อำนวยการผลิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ

เนื้อร้อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ดร.ชนะ จันทร์ฉ่ำ

ขับร้อง/เรียบเรียงดนตรี
อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

มิวสิควีดีโอ
ปรเมศวร์ กาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

ควบคุมการผลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

ผลิตโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์