ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การขยายเวลาค่าอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย รอบ 2 ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย.63 / อ่าน 1592  / อัตราเหมาจ่าย 400 บาท ต่อการใช้งาน 3 เดือน นับตั้งแต่เปิดใช้ซิมใหม่ หรือ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร รอบที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563

- เปิดระบบวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
- ปิดระบบวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.

กรอกข้อมูลผ่านทาง Online ได้ที่... https://enroll.tsu.ac.th/student/bankaccount.jsp

-  นิสิตที่กรอกข้อมูลจะต้อง...ไม่ใส่คำนำหน้านาม (นาย/นางสาว) โดยให้ระบุเพียงชื่อ-สกุล เท่านั้น 
- หมายเหตุ ก่อนบันทึก นิสิตต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก หากบันทึกผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขเลขบัญชีเองได้ 

ช่องทางตรวจสอบรายการโอน... http://fad.tsu.ac.th/page2.php?ids=804&idm=2&mid=156
(แจ้งการโอนเงินทุกประเภทประจำปีงบประมาณ 2563)
หากมีข้อสงสัย ติดต่อการคลัง โทร. 074 317 600 ต่อ 7906มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์