ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาปิดทำการชั่วคราวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ค.63 / อ่าน 1433  / รายละเอียดประกาศ

แบบฟอร์มขอเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนการสอน (นิสิต)

แบบฟอร์มขอเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรม (นิสิต)มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์