วันที่ประกาศข่าว : 29 ธ.ค. 63 / อ่าน 1667  / 
 


 

  รายละเอียดประกาศ

 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์