วันที่ประกาศข่าว : 28 ม.ค. 64 / อ่าน 579  / 
  รายละเอียดประกาศ

  แบบฟอร์มนิสิตตอบแบบประเมินความเสี่ยงฯ

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์