วันที่ประกาศข่าว : 9 เม.ย. 64 / อ่าน 1107  / 
  รายละเอียดประกาศ

  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต ขอเข้าอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์