การอัพโหลดเอกสาร การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย.64 / อ่าน 886  /  

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์