แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉ.6/2564
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค.64 / อ่าน 1228  /  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉ.6/2564

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์