แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค.64 / อ่าน 739  / แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์