มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ 8/2564
วันที่ประกาศข่าว : 2 พ.ย.64 / อ่าน 506  / ที่มาประกาศ: https://drive.google.com/file/d/1LQ_Z4u_297RH2L4MlcgCvB_yLB1p7RiW/view?usp=sharing
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์อำนวยการประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินวิทยาเขต สงขลา: https://web.facebook.com/Covid.19.TSU.SK/
โทร 0812730272 ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์