มาตรการและแนวปฏิบัติ TSU.PT Sandbox วิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2/
วันที่ประกาศข่าว : 3 พ.ย.64 / อ่าน 565  / ที่มาประกาศ :
https://drive.google.com/.../10R.../view...

⚠️ ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ของ TSU.PT Sandbox เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. กระทรวง และจังหวัด จะประกาศให้ทราบต่อไป

⚠️⚠️⚠️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
ภารกิจส่งเสริมสุขภาพและประกันสุขภาพนิสิต
https://www.facebook.com/ภารกิจส่งเสริมสุขภาพและประกันสุขภาพนิสิต-448198375238879/
โทร. 085 580 5971

  We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
Tel. 0-7431-7600 พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์