หลาดริมชล หนนคนเดิน

หลาดริมชล หนนคนเดิน

7 มี.ค. 65 1097

“หลาดริมชล หนนคนเดิน” จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า พร้อมการแสดงดนตรีสด ดนตรีในหลาด

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. บริเวณลานปาล์ม ข้าง 7-11 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง