ส่วนงานอื่น

(+66) 74-591611-2, 093-5758827 folklore.ists@gmail.com
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 4100
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1110
staffcom@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 5555
พัทลุง : (+66) 74-60 9600 ต่อ 1222
library@tsu.ac.th
(+66) 74-609600 ต่อ 7250
research.tsu@gmail.com research.tsu@tsu.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม