วิทยาเขตสงขลา

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-317600
https://sk.tsu.ac.th

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทร 074-591611-2
http://ists.tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง สถาบันทักษิณคดีศึกษา