สำนักงานมหาวิทยาลัย

(+66) 74-317600 ต่อ 7202
(+66) 07-4317620
office.university@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317608
พัทลุง : (+66) 74-673230
สงขลา :(+66) 74-317642
พัทลุง :(+66) 74-673208
สงขลา (+66) 74 317616
พัทลุง (+66) 74-609616 หรือ (+66) 74-609600 ต่อ 7271
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7800-7807,7810
พัทลุง : (+66) 74609600 ต่อ 7211-7213
soqd_tsu@hotmail.com
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7903 หรือ 7911
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 7193
tsu-finance@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7930
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 7164
procurementtsu@tsu.ac.th
(+66) 74-317600 ต่อ 7030
(+66) 74317604
international@tsu.ac.th
สงขลา : (+66) 74-317600 ต่อ 7480
พัทลุง : (+66) 74-609600 ต่อ 1900
wetsu@tsu.ac.th