สำนักหอสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการทั้งสองวิทยาเขต ช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

สำนักหอสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการทั้งสองวิทยาเขต ช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

25 ต.ค. 65 423

     สำนักหอสมุด ขยายเวลาเปิดให้บริการทั้งสองวิทยาเขต ช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565

     วิทยาเขตสงขลา

  • จ. - ศ. เปิดบริการ 8.00 - 21.00 น.
  • ส. - อา. เปิดบริการ 9.00 - 18.00 น.      

     วิทยาเขตพัทลุง

  • จ. - ศ. เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น.
  • ส. - อา. เปิดบริการ 9.00 - 18.00 น.    

     น้อง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการสามารถนำเครื่องดื่มทุกชนิด ที่มีฝาปิดมิดชิด เข้าห้องสมุดได้ครับ