อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว ได้รับรางวัล Excellence Administrator of Public Health Faculty

อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว ได้รับรางวัล Excellence Administrator of Public Health Faculty

3 ก.ค. 66 420

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ในโอกาสได้รับรางวัล "Excellence Administrator of Public Health Faculty"
จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries (ICPH-GMS) Conference
ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา