คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ นำเสนอชุดการแสดงพิเศษต้อนรับคณะสื่อมวลชน กิจกรรม Museum Tour (รอบสื่อมวลชน) Music and Night at the Museum

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ นำเสนอชุดการแสดงพิเศษต้อนรับคณะสื่อมวลชน กิจกรรม Museum Tour (รอบสื่อมวลชน) Music and Night at the Museum

17 ก.ค. 66 486

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงกิจกรรม Museum Tour (รอบสื่อมวลชน) เนื่องในโครงการ Music and Night at the Museum เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2566 เวลา 17.00น. – 19.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

     ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดให้มีกิจกรรม Museum Tour โดย ธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ  และ ชนาธิป ไชยานุกิจ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา เป็นผู้นำชม  สำหรับชุดการแสดงต่างๆ ที่รอต้อนรับทีมสื่อมวลชน นำเสนอโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปการแสดงจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบการแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ประธานสาขาศิลปะการแสดง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ