นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

9 ส.ค. 66 597

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์  

2. นายธวัชชัย เรืองวุฒิ

3. นายอิสมาอีล หมาดหลี                        

     ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ธุรกิจเกษตรบ้านฉัน เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน” ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ นายธวัชชัย เรืองวุฒิ ยังได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท   อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีครูพิชชากร ตะนุสะ และครูสายฝน เกื้อนุ้ย เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม