นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39

16 ส.ค. 66 579

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรินทร สุขเกษม นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” จากผลงานชื่อ สัญลักษณ์แห่งความตายที่ไม่หลุดพ้น ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร