ระเบียบเครื่องแบบนิสิต ชุดพิธีการ ชุดพละของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง

ระเบียบเครื่องแบบนิสิต ชุดพิธีการ ชุดพละของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง

7 มิ.ย. 65 24238
 
นิสิตสามารถซื้อชุดพิธีการที่ถูกระเบียบได้จากร้านค้าต่างๆ ที่มีจัดจำหน่าย (กระโปรงสีเทา,กางเกงสีเทา,เสื้อนิสิตสีขาว)
 มหาวิทยาลัยได้จัดจำหน่ายเครื่องหมาย (กระดุม, เนคไท, เข็มตามหาวิทยาลัย , เข็มขัดและหัวเข็มขัด, ที่หนีบเนคไท) รวมถึงชุดที่ถูกต้องตามระเบียบ โดยสามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้
#วิทยาเขตสงขลา
- จำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา08.30 - 16.30 น.
-  การสั่งซื้อออนไลน์ ให้รอประกาศอีกครั้ง
- หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่...
- 074-317600 ต่อ 7425 หรือ 7428 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
….
#วิทยาเขตพัทลุง
- นิสิตชั้นปีที่ 1
- สั่งซื้อทางระบบออนไลน์
- https://pt.tsu.ac.th/shop/index.php
โดยสามารถมารับสินค้าได้ในวันรายงานตัว
- นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- จำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา08.30 - 16.30 น.
กรณีสั่งผ่านระบบออนไลน์ให้นิสิตตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ขนาดไซส์ ให้ถูกต้อง
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่... https://www.facebook.com/ร้านสวัสดิการ-มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตพัทลุง-328518268004881
- 074-624402
- 085-8433499