ประกาศ ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต(ทุกชั้นปี)เฉพาะที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศ ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต(ทุกชั้นปี)เฉพาะที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

7 มิ.ย. 65 2335
 
สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์(Line) หรือกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ #วิทยาเขตสงขลา และ #วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้
#วิทยาเขตสงขลา
- เข้าร่วมกลุ่ม เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้ทาง  https://www.facebook.com/groups/416890756852847/?ref=share
- เข้าร่วมกลุ่มไลน์(Line) จากการ Scan QRcode ได้ตามวิทยาเขตในรูปภาพด้านล่างนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
- 090 - 9309011
- 088 - 6297107
--------------
#วิทยาเขตพัทลุง
- เข้าร่มกลุ่ม เฟซบุ๊ค(Facebook) ได้ทาง https://www.facebook.com/groups/695245618362236/?ref=share
- หรือ Scan QRcode ได้ตามวิทยาเขตในรูปภาพด้านล่างนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
- 086 - 5515430
- 074 609 - 603
นิสิตจะต้องตอบคำถามเบื้องต้นก่อนได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ทั้งสองวิทยาเขต 
รายละเอียดเพิ่มเติม..